loading...Publications
Book Chapters
2019

Geriş, A., & Özdener N. (2020). Design Models for Developing Educational Virtual Reality Environments: A Systematic Review. In Guazzaroni, G., & Pillai A. S. (Ed.) Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums (pp. 1-22), IGI Global. Hershey, USA. http://doi:10.4018/978-1-7998-1796-3.ch001 [Full Text]

Journal Papers
2017

Tunga, Y., & Geriş, A. (2017). Examining Top 100 Turkish YouTube Channels. The Journal of Academic Social Sciences, 61(61), 369-383. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13145 [Full Text]


2016

Arslan, A., Geriş, A., & Kulaksız, T. (2016). Eğitsel Yazılım Değerlendirme Formlarının ve Ölçeklerinin İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 272-284. https://doi.org/10.21031/epod.268465 [Full Text]

Conference Papers
2018

Atman Uslu, N., Mumcu, F., & Geriş, A. (2018). Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) Motivasyonu Envanterinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) 9-11 Mayıs 2018, Manisa, Türkiye. [Abstract]


Mumcu, F., Atman Uslu, N., & Geriş, A. (2018). Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) 9-11 Mayıs 2018, Manisa, Türkiye. [Abstract]


Akbulut, S., Geriş, A., & Kılıç, H. (2018). “Türkçe” ve “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersi Öğretim Programlarında Dijital Vatandaşlık Becerileri Üzerine Bir İnceleme. ULEAD- VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) 9-11 Mayıs 2018, Manisa, Türkiye. [Abstract]


2017

Geriş, A., & Özdener, N. (2017) Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye. [Abstract]


Tunga, Y., & Geriş, A. (2017). Examining YouTube in Context of Turkish Users. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye. [Abstract]


Geriş, A., Elibol, M., & Özdener, N. (2017). Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Seması ve Sözde Kod. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 464-474, Malatya, Türkiye. [Full Text]


2016

Geriş, A., Kulaksız, T., & Kelleci, Ö. (2016) Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Çalışmalarına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye, Finlandiya ve Singapur Örneği. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi, 135, İstanbul, Türkiye.[Abstract]


2015

Geriş, A., & Arslan, A. (2015). Review of Educational Software Evaluation Tools. Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, 183-189, Prague, Czech Republic. [Full Text]


Topuz, Y., Kulaksız, T., & Geriş, A. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimlerine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Gelecek Beklentilerine Etkisi. VII. International Congress Of Educational Research, 814-825, Muğla, Türkiye. [Full Text]

RG
© 2020. All rights reserved.