loading...Publications
Book Chapters
2019

Geriş Ali & Özdener Dönmez Nesrin. Design Models for Developing Educational Virtual Reality Environments: A Systematic Review. Giuliana Guazzaroni & Anitha S. Pillai (Ed.) Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums, (1 - 22), Hershey, USA. DOI: 10.4018/978-1-7998-1796-3.ch001

Journal Papers
2017

Tunga Yeliz & Geriş Ali. Examining Top 100 Turkish YouTube Channels. The Journal of Academic Social Sciences, 61(61), 369-383. DOI: 10.16992/ASOS.13145


2016

Arslan Ahmet, Geriş Ali & Kulaksız Taibe. Eğitsel Yazılım Değerlendirme Formlarının ve Ölçeklerinin İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 272-284. DOI: 10.21031/epod.268465

Conference Papers
2018

Atman Uslu Nilüfer, Mumcu Filiz & Geriş Ali. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) Motivasyonu Envanterinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD).


Mumcu Filiz, Atman Uslu Nilüfer & Geriş Ali. Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD).


Akbulut Serdar, Geriş Ali & Kılıç Hamide. “Türkçe” ve “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersi Öğretim Programlarında Dijital Vatandaşlık Becerileri Üzerine Bir İnceleme. ULEAD- VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 25-25.


2017

Geriş Ali & Özdener Dönmez Nesrin. Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 136-136.


Tunga Yeliz & Geriş Ali. Examining YouTube in Context of Turkish Users. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 174-174.


Geriş Ali, Elibol Mehmet & Özdener Dönmez Nesrin. Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Seması ve Sözde Kod. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 464-474.


2016

Geriş Ali, Kulaksız Taibe & Kelleci Özge. Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Çalışmalarına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye, Finlandiya ve Singapur Örneği. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi, 135.


2015

Geriş Ali & Arslan Ahmet. Review of Educational Software Evaluation Tools. Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, 183-189.


Topuz Yasemin, Kulaksız Taibe & Geriş Ali. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimlerine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Gelecek Beklentilerine Etkisi. VII. International Congress Of Educational Research, 814-825.

Application
E - Vatandaş (2017).

Dijital vatandaşlık eğitimi vermek amacıyla geliştirilen bir mobil uygulamalıdır.

RG
© 2019. All rights reserved.